Rainbow page separator

Novoměstské gymnázium oslaví 130. výročí svého založení

Neděle, 7. dubna 2024

Nové Město na Moravě / Společenský večer, který se uskuteční v kulturním domě v sobotu 15. června, odkazuje na oslavy 130. výročí založení novoměstského gymnázia. Abiturienti, třídní kolektivy či ostatní příznivci vzdělávacího zařízení, kteří se ho chtějí zúčastnit, si mohou nejpozději do konce května zajistit rezervaci místa, bližší informace najdou na webu či sociálních sítích školy. 

Novoměstské gymnázium bylo založeno v roce 1894 jako C.k. vyšší zemská reální škola, postupem času devětkrát změnilo svůj oficiální název, přičemž v současné době se od roku 2003 jmenuje Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami. Stávající budova byla vybudována podle projektu místního stavitele Josefa Sadílka a slavnostně odevzdána v září 1903, přičemž prvním ředitelem školského zařízení se stal Leandr Čech.