Rainbow page separator

Novoměstské gymnázium oslaví výročí také majálesovým průvodem

Úterý, 11. června 2024

Nové Město na Moravě / Studentský majálesový průvod v pátek 14. června u příležitosti oslav 130. výročí založení novoměstského gymnázia projde městem. Studenti i pedagogové se ve 14 hodin za hudebního doprovodu vydají od budovy školy směrem k Vratislavovu náměstí. V sobotu 15. června se pak ráno uskuteční mše v kostele sv. Kunhuty celebrovaná duchovními z řad absolventů školy a veřejnost může od 12 do 17 hodin využít možnost prohlídky gymnázia a zhlédnout různé aktivity, které se budou v jednotlivých učebnách odehrávat. Půjde kupříkladu o chemické i fyzikální pokusy, výtvarné dílny, program pro děti, festival studentských filmů, fotokoutek a mnoho dalšího. Odpoledne se v souběhu s městskými slavnostmi Nova Civitas odehraje program na Vratislavově náměstí, na němž se bude podílet školní pěvecký sbor i někteří absolventi. Oslavy zakončí abiturientský večer v kulturním domě.

Gymnázium v Novém Městě bylo založeno v roce 1894 jako C.k. vyšší zemská reální škola, postupně několikrát změnilo název, který od roku 2003 zní Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami. Stávající budova byla vystavěna podle projektu místního stavitele Josefa Sadílka a odevzdána v září 1903, prvním ředitelem školy byl Leandr Čech.