Rainbow page separator

Novoměstské spolky mohou ve dvou etapách žádat o dotaci města

Sobota, 21. Červenec 2018

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Od 30. července mohou v první etapě žádostí o dotační podporu města posílat svoje požadavky o finance novoměstské spolky. První etapa je časově omezena od 30. července do 10. září a je určena pro přijímání žádostí z výzev v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, malých organizací v oblasti sportu do 150 členů a v sociální oblasti, přičemž maximální výše příspěvku může činit třicet tisíc korun.
Druhá etapa podávání žádostí o dotace pro spolky je vyhlášena od 22. října do 22. listopadu. V tomto případě jde o přijímání žádostí ze všech dotačních programů – z výzvy v oblasti sportu pro velké organizace čítající nad 150 členů i z výzvy pro mimořádné počiny.
V letošním roce Nové Město vyčlenilo ze svého rozpočtu na spolkovou činnost celkem 3,41 milionu korun. Dotační programy, kde mohou spolky žádat o finanční podporu, jsou vypsány v oblasti sportu, volného času, kultury, životního prostředí, sociálních věcí a rovněž pro místní části. Navíc může novoměstská radnice některý ze spolků podpořit také prostřednictvím individuální dotace.