Rainbow page separator

Novoměstský rozpočet na příští rok počítá s investicemi

Pondělí, 11. prosince 2023

Nové Město na Moravě / Rozpočet na rok 2024 schválili novoměstští zastupitelé. Je schodkový s příjmovou částí ve výši 367,6 milionu korun a výdaji vyčíslenými na 413,8 milionu. Schodkový rozpočet byl navržen zejména s ohledem na vyšší výdaje na investice. Není počítáno se zapojením externího zdroje financování, přičemž sjednaný kontokorentní úvěr může být zapojen do rozpočtu v průběhu roku na krátkodobé překlenutí rozdílů mezi příjmy a výdaji až do výše čtyřiceti milionů korun.

U investičních výdajů došlo k výraznému navýšení v souvislosti s několika většími akcemi. Jde například o rekonstrukci rozvodů ve věžáku v Tyršově ulici 731, instalaci fotovoltaiky na vybraných městských objektech či kompletní rekonstrukci ulice Budovatelů.

Krytí schodku rozpočtu ve výši 12,5 milionu na opravy a údržbu městského bytového fondu a investic do bydlení bude z fondu rozvoje bydlení, 18,4 milionu z fondu rezerv a rozvoje poputuje na rekonstrukci ulice Budovatelů a na novou smuteční síň a 15,3 milionu dokryjí prostředky deponované na bankovních účtech města z předchozích let.