Rainbow page separator

Novoměstští budou moci připomínkovat návrh rozpočtu

Pondělí, 6. listopadu 2023

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Připomínky k připravovanému rozpočtu budou moci uplatnit novoměstští obyvatelé. Rozpočet na rok 2024 budou zastupitelé schvalovat 27. listopadu a jeho návrh má být nejméně patnáct dnů před tímto termínem vyvěšen na úřední desce města.

V rozpočtu je počítáno s investicemi a většími opravami za více než sto milionů. Půjde kupříkladu o rekonstrukci infrastruktury ve čtvrti Betlém či výstavbu nových zastávek městské autobusové dopravy na Brožkově kopci a Holubce.

Další investice mají do budoucna přinést městu úspory, což se týká výdajů za elektrickou energii, tudíž na některých městských budovách přibude fotovoltaika. Konkrétně zatím půjde o budovu základní školy v ulici Leandra Čecha, lázní a domu s pečovatelskou službou. Pokud se projekt osvědčí, v příštích letech přibudou další objekty. Vyrobenou elektřinu mají spotřebovávat jednotlivé organizace a co zbude, má být dále využito pro potřeby města.