Rainbow page separator

Novou cyklostezku od Pilské nádrže do Stržanova podpoří dotace

Neděle, 3. Červen 2018

Žďár nad Sázavou / Příslib dotace na cyklostezku vedoucí z Pilské nádrže do místní části Žďáru Stržanov se podařilo získat žďárské radnici. Cyklostezka má umožnit bezpečný pohyb cyklistů a pěších a bude vybudována v šířce minimálně tři metry a délce 963,79 metru. Součástí stavby se stane také podjezd silnice I/37, jenž cyklistům zajistí potřebnou bezpečnost při překonání frekventované komunikace. Na druhé straně pak bude stezka pokračovat podél silnice až k vyhlídkovému místu a následně dále po upravené místní komunikaci do Stržanova.
Na opačném konci nové cyklostezky, kterým bude okolí autobusové zastávky u Pilské nádrže, přibude také šestnáct stojanů na kola.
Celkové náklady na vybudování cyklostezky jsou vyčísleny na třináct milionů a jednadevadesát tisíc korun, uznatelné náklady činí deset a půl milionu. Realizace nové stezky pro cyklisty, která vznikne přebudováním staré úvozové cesty včetně jejího prodloužení a mimoúrovňového křížení se silnicí I/37, se předpokládá na letošní a příští rok.