Rainbow page separator

Novou kapli v Sázavě si farníci postavili víceméně svépomocí

Neděle, 9. Září 2018

Sázava / Biskup královéhradecký 16. září v 10 hodin vysvětí novou kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě. Netradiční moderní svatostánek se nachází za vesnicí při silnici II/352 ve směru k tamní vlakové zastávce. Na pět desítek dobrovolníků při jeho výstavbě odpracovalo více než pět tisíc brigádnických hodin, přičemž za tímto účelem byl založen spolek Karmel Sázava. V současné době ještě v nové kapli chybí lavice, které budou dodány později na základě finančních možností spolku.
V kapli by se bohoslužby měly konat jednou měsíčně, obstará je duchovní z nedaleké Velké Losenice. Myšlenka vzniku kaple v Sázavě se zrodila před více než patnácti lety. Ač bylo v minulosti vypracováno několik studií a podařilo se sehnat i příslib financí, tamní zastupitelé v tomto ohledu nedošli ke shodě. Po komunálních volbách v roce 2014 zastupitelé kapli odmítli, což bylo zároveň impulsem k založení spolku Karmel Sázava, který vznikl v březnu 2016, a jeho členové začali sami shánět finance na výstavu svatostánku.