Rainbow page separator

Novou nádrž pro chov ryb doplňují tři tůně pro obojživelníky

Sobota, 29. května 2021

Karlov / K závěru se chýlí budování zhruba desetihektarové retenční nádrže Velká Skalka pod silnicí I/37 v katastru Karlova. Její stavba a revitalizace okolí byly vyčísleny na více než čtyřicet milionů korun, přičemž devadesát procent nákladů, tedy přibližně šestatřicet milionů korun, uhradí evropská dotace.
Nádrž Velká Skalka se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, takže i proto příprava záměru trvala řadu let. Vodní nádrž bude soukromému majiteli sloužit především k chovu ryb, nicméně velkou část její plochy zaberou mělčiny plynule přecházející do okolních luk. Nový rybník doplňují tři menší bezodtokové tůně, které poslouží především jako útočiště pro obojživelníky. Hlavním účelem výstavby vodní nádrže bylo vytvoření nového krajinného prvku v cenné lokalitě s významnou krajinotvornou a ekologickou hodnotou, zvýšení retenční schopnosti území, chov ryb a zadržování vody v krajině.