Rainbow page separator

Novoveselští nabídnou další parcely pro rodinné domky

Úterý, 13. července 2021

Nové Veselí / V současně době probíhá výběr firmy, která provede zasíťování pozemků v novoveselské lokalitě zvané Za potokem; konkrétně jde o druhou etapu vybudování inženýrských sítí. Stavební práce mají být podle plánu zahájeny v podzimních měsících a jejich dokončení je předpokládáno v polovině příštího roku. V místě se nachází celkem sedm pozemků k výstavbě rodinných domů, z nichž tři jsou v soukromém vlastnictví, přičemž jejich vlastníci se budou na zasíťování parcel podílet.
Novoveselští zastupitelé již schválili cenu pro prodej obecních stavebních parcel vybavených kompletní technickou infrastrukturou, která byla stanovena na 1550 korun za metr čtvereční. Skládá se z hodnoty za odkoupený pozemek a za vybudování inženýrských sítí. Prodej se uskuteční na konci letošních prázdnin poté, co městys vyhlásí příslušný záměr. „V tomto roce bude nabízeno šest pozemků, další parcela ke stavbě se bude prodávat asi za čtyři roky – po provedené rekonstrukci plynovodu v lokalitě,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.