Rainbow page separator

Nový kontejner má podpořit úsporu při nakládání s odpady

Čtvrtek, 11. srpna 2016

Nový kontejner má podpořit úsporu při nakládání s odpady

Svratka / Stacionární kontejner s čidlem, které signalizuje stav zaplnění, získá k bezplatnému zapůjčení od společnosti ASEKOL svratecká radnice.
„Do tohoto kontejneru o objemu přibližně dva metry krychlové je možné odkládat vysloužilé elektrozařízení o velikosti maximálně 49 x 39 centimetrů, dále baterie a monočlánky. Podobný, ale podstatně menší kontejner je umístěn za vchodovými dveřmi úřadu,“ informoval starosta Svratky František Mládek.
Nový červený kontejner s návodem na použití najde své místo vedle prodejny Jednoty Velké Meziříčí. „Na základě rozborů v rámci ČR bylo zjištěno, že podíl elektrozařízení ve směsném komunálním odpadu je jedno procento hmotnostního podílu. Roční úspora pro obce čítající tisíc obyvatel činí třináct tisíc za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu,“ doplnil starosta.