Vysočina, vysocina, aktuality, neziskovky, financování
Rainbow page separator

Nový model financování neziskovek na Vysočině se osvědčuje

Sobota, 23. Duben 2011

Vysočina/ Projekt Příroda na Vysočině vstoupil do druhého roku své existence. Smyslem projektu je rozvoj občanské ochrany přírody, která vychází z iniciativy lidí a občanských organizací, nezávislých na státu. Součástí projektu jsou rozmanité akce ve prospěch přírody, pořádané neziskovými organizacemi z celého kraje Vysočina. Akce mají široké zaměření, od opravy drobných sakrálních staveb v krajině, přes úklidové akce až po výsadby stromořadí a údržbu přírodně cenných lokalit. První akce proběhly začátkem dubna a budou pokračovat až do podzimu letošního roku. Podrobnosti k jednotlivým akcím jsou průběžně zveřejňovány na www.stopavkrajine.czv kalendáři akcí.
V  rámci projektu Příroda na Vysočině získalo podporu celkem 37 akcí 23 neziskovek z celého kraje Vysočina. Byly neziskovky, které přihlásily třeba 5 akcí a byly neziskovky, která přišly jen s jednou. Rozhodli jsme se podpořit maximálně dvě akce na organizaci.

sdruzeni-krajina-letni-zvonkyZvažovali jsme, jak z pěti akcí jedné organizace vybrat ty, kterým poskytneme podporu. Rozhodli jsme se vyzkoušet takový netradiční postup a nechali jsme výběr akcí na žadatelích. Vycházíme z toho, že organizátor akce sám nejlépe určí, kde přidělené finanční prostředky nejvíce pomohou a budou nejlépe zúročeny. Tento systém podpory realizujeme už třetím rokem a máme zkušenost, že menší neziskovky, založené většinou na dobrovolnické bázi, penězi neplýtvají a vynaloží je efektivně. Každá neziskovka od nás na jednu akci dostane 6500 Kč, je tedy potřeba omezit administrativní náročnost celého procesu na minimum. Jinak by se stalo to, co se mnohdy děje u větších grantů. Velká část peněz by se utopila v administrativě.

Celkově v tomto kole rozdělíme něco málo přes 240 tisíc Kč. Vše je financováno z projektu Příroda na Vysočině, na který se nám podařilo získat podporu ze Státního fondu životního prostředí a Ministrstva životního prostředí. Letos projekt Příroda na Vysočině končí. Poohlížíme se po dalších finančních zdrojích. Byla by myslím škoda, kdyby tento systém podpory neziskovek nemohl dále pokračovat. Vidím tady prostor i pro firemní dárce, kteří  mohou takto podpořit zajímavé akce, do kterých se zapojuje široká veřejnost a nemusí se přitom zatěžovat komunikací s velkým množstvím žadatelů.

Řekl bych, že kvalita akcí má stoupající tendenci. Je vidět, že i malá finanční částka, může mít dobrý efekt, pokud je přidělována rozumně a s určitou pravidelností. Organizace pak nepřemýšlejí jak své záměry co nejvíce přizpůsobit měnícím se představám donátorů, ale jak nejlépe z poskytnutých peněz udělat akci, kterou považují za užitečnou. Ono je to hodně také o energii, kterou do toho ti lidé vkládají. Pokud mohou s penězi hospodařit relativně volně a mohou je použít přesně tam, kde je nejvíc tlačí bota, přirozeně spějí k větší efektivitě a většímu výkonu. Plýtvání s energií a nadšením lidí je myslím obecně rozšířený nešvar. Tomu se chceme vyhnout.

sdruzeni-krajina-rosnatka-okrouhlolistaNáš systém je také hodně postaven na osobním kontaktu s partnerskými organizacemi. Snažíme se navštěvovat jednotlivé akce, abychom se s jejich realizátory seznámili, viděli jak pracují a jaká je na jejich akcích atmosféra. Nechceme být anonymní institucí, která pošle peníze a pak jen kontroluje jestli je vše správně zaúčtováno. Osobní přátelský kontakt je nenahraditelný a jsme přesvědčeni, že v budoucnu se mnohonásobně vrátí. Je to zkrátka celé o lidech, ne o papírech. Tenhle postup jsme okoukali od Nadace Partnerství a od Nadace Veronica z Brna, o kterých mohu myslím s trochou nadsázky říct, že jsou oázu lidského přístupu k žadatelům. Považuji to za dobrou cestu, po které jsme se se Sdružením Krajina také vydali.

Přehled počtu organizací a podpořených akcí podle okresů:
Havlíčkův Brod – 3 organizace – 6 akcí
Jihlava – 4 organizace – 7 akcí
Pelhřimov – 7 organizací – 13 akcí
Třebíč – 2 organizace – 2 akce
Žďár nad Sázavou 7 organizací – 10 akcí

Tomáš Blažek
Sdružení Krajina
tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586
e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz
www.sdruzenikrajina.cz