Rainbow page separator

Nový rozpočet doplní úvěr i dříve uspořené finance

Neděle, 31. Prosinec 2017

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / S příjmy ve výši 226,2 milionu, celkovými výdaji ve výši 311,7 milionu, splátkou přechodné finanční výpomoci za 12,5 milionu a šedesátimilionovým revolvingovým úvěrem počítá rozpočet Nového Města pro rok 2018. Krytí schodku rozpočtu bude řešeno částečně z fondu rozvoje bydlení, z fondu rezerv a rozvoje a rovněž z výše zmíněného úvěru.
Novoměstská radnice do rozpočtu pro rok 2018 zahrnula investice ve výši přes 130 milionů korun. Ve městě se mimo jiné začne stavět sportovní hala na místě po tělovýchovném středisku, které čeká demolice, dojde na přemístění základní umělecké školy do bývalé budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny či k modernizaci základních škol podpořené dotací, přičemž však radnice potřebuje peníze na předfinancování této přestavby.