Rainbow page separator

Nový vzhled lokality Tři kříže navrhnou odborníci

Úterý, 28. června 2016

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Ústav zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypracuje komplexní řešení nové podoby kopce Kalvárie, zvaného také Kaplisko. Novoměstská radnice poskytla univerzitě finanční dar ve výši s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to padesát tisíc korun, za což očekává návrh řešení lokality.
Oblíbené mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nazývané rovněž Tři kříže podle křížů na vrcholu kopce, které tam byly kdysi vztyčeny jako poděkování, že se Novému Městu vyhnula morová epidemie, je častým cílem procházek nejenom místních lidí. Vede tam rovněž naučná stezka. V roce 1928 byla ke Třem křížům od evangelického hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tova vysazena javorová Alej smíření za obyvatele, kteří zahynuli v 1. svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové válce.
Před časem začalo postupné odlesňování kopce, díky čemuž jsou nyní kříže zdálky vidět, vyloučena není ani případná další výsadba. „Nechtěli jsme přis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupit k razantnímu řešení, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to jsme se obrátili na odborníky,“ vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.