Rainbow page separator

Nový vzhled lokality Tři kříže navrhnou odborníci

Úterý, 28. Červen 2016

Nové Město na Moravě / Ústav zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypracuje komplexní řešení nové podoby kopce Kalvárie, zvaného také Kaplisko. Novoměstská radnice poskytla univerzitě finanční dar ve výši sto padesát tisíc korun, za což očekává návrh řešení lokality.
Oblíbené místo nazývané rovněž Tři kříže podle křížů na vrcholu kopce, které tam byly kdysi vztyčeny jako poděkování, že se Novému Městu vyhnula morová epidemie, je častým cílem procházek nejenom místních lidí. Vede tam rovněž naučná stezka. V roce 1928 byla ke Třem křížům od evangelického hřbitova vysazena javorová Alej smíření za obyvatele, kteří zahynuli v 1. světové válce.
Před časem začalo postupné odlesňování kopce, díky čemuž jsou nyní kříže zdálky vidět, vyloučena není ani případná další výsadba. „Nechtěli jsme přistoupit k razantnímu řešení, a proto jsme se obrátili na odborníky,“ vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.