Žďár nad Sázavou zdar nad sazavou, aktuality, škola, prodej
Rainbow page separator

O budovu bývalé školy projevili zájem dva žadatelé

Pondělí, 30. dubna 2012

Žďár nad Sázavou/ V otázce prodeje bývalé základní školy na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou se již blýská na lepší časy. V naposledy vypsaném výběrovém řízení o několik let nevyužitý objekt projevili vážný zájem dva žadatelé. „Jedním z nich je Pekařství Řečice pana Částky, které již v části budovy svoji výrobnu nějaký čas má. Dále je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to firma Eurowis, která se mimo jiné zabývá stavební činností,“ přiblížil první žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Jaromír Brychta. Po ukončení výběrového řízení speciální komise jednala s oběma účastníky, mezi nimiž nakonec došlo podle vedení okresního města ke shodě. „Bylo dohodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že budovu zakoupí společnost Eurowis a ta pak na základně smlouvy o smlouvě budoucí po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom dohodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou část odprodá Pekařství Řečice,“ vysvětlil Jaromír Brychta s tím, že měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o zachování pekařství ve Žďáře velmi s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože je tady podnik dobře zavedený a oblíbený u obyvatel. S výsledky, k nimž došla výběrová komise, byli seznámeni i městští radní. Ti si na svém pondělním jednání ale vyžádali ještě čtrnáct dní času, během kterého musejí zaměstnanci městského úřadu připravit návrh podmínek prodeje a podoby kupní smlouvy. To vše pak ještě budou schvalovat zastupitelé. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsobem chce kromě jiného vyvarovat [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, aby inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor po započetí přestavby projekt například pozastavil. Podle informací vedení Žďáru nad Sázavou plánuje společnost Eurowis vybudovat v bývalé základní škole například by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové jednotky nebo nákupní pasáž. (zp)