Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, náměstí, oprava, dotace
Rainbow page separator

O dotaci na opravu náměstí se bude žádat příští rok

Středa, 24. října 2012

Žďár nad Sázavou/ Už 6,2 milionu korun stála dosavadní rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, která proběhla v le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce – na přelomu jara a léta. Prozatím se však jednalo pouze o opravu kanalizace a vodovodu. Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to se na té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to investiční akci podílelo uhrazením třiceti procent celkových finančních nákladů, tedy částky ve výši 1,8 milionu korun. Zbytek položky zaplatil hlavní inves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tor – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Na rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě má ale navázat už dlouho očekávaná oprava povrchů centra a mnohé další úpravy městského jádra. Podle žďárské starostky a sená[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torky Dagmar Zvěřinové je již ta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to akce projekčně připravena. Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to však chce na rekonstrukci získat dotaci. Ale dotační titul, o který hodlají Žďárští usilovat, byl doposud vždy posunut. V současné době je znám poslední termín jeho vyhlášení jakož[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to jaro následujícího roku.

Rekonstrukce žďárského náměstí Republiky by měla zahrnovat především předláždění celé centrální plochy. V plánu je rovněž proměna kašny před Starou radnicí nebo úprava veřejné zeleně. Projekt na rekonstrukci centra je připraven již několik let. Jeho modernizaci a doplnění si nedávno „vzala do parády“ i pracovní skupina složená ze zástupců politických klubů i nadšenců z řad obyvatel okresního města. Ti nakonec předložili vedení Žďáru celkem třináct připomínek k projektu. V potaz však ve finále byly vzaty pouze dvě – týkající se kašny a také typu dláždění náměstí. Ty[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to změny měly být zaneseny do stávajícího projektu, aby byl kompletně připraven k odeslání žádosti o vy[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}touženou dotaci. (zp)