Rainbow page separator

O dotační podporu pro mladé zubaře výhledoví zájemci jsou

Pondělí, 29. Červenec 2019

Žďár nad Sázavou / Až na konci září bude jasné, jak moc úspěšná byla výzva žďárské radnice k mladým stomatologům, aby se s podporou dotačního programu angažovali ve Žďáře, kde se z pohledu zajištění stomatologické péče situace stává kritickou. „Mohu pouze sdělit, že zájemci o využití této výzvy jsou,“ poznamenal vedoucí žďárského sociálního odboru Petr Krábek. Podle jeho slov se však nedá předpokládat, že dojde k výraznému nárůstu volné kapacity stomatologických ordinací pro registraci nových pacientů, která nyní ve městě chybí. „V letošním roce dvě ordinace končí, takže může dojít pouze ke zmírnění tohoto dopadu. Město hledá i další možnosti podpory nových stomatologů, jako je poskytnutí bezúročné zápůjčky. Na konci roku budou tyto pobídky vyhodnoceny,“ sdělil Petr Krábek. Aktuálně je ve městě bez zubaře tisíc lidí, přičemž krizový scénář příštího roku je pět až sedm tisíc bezprizorních pacientů, pokud nedojde ke změně.
Dotační program na podporu stomatologických služeb, díky kterému mohou lékaři získat až 300 tisíc korun na vybavení ordinace nebo rekonstrukci prostor, je cílena na mladé stomatology. „Chceme do Žďáru přilákat mladé zubaře a pomoci jim do začátku. Věříme, že se tak podaří kompenzovat odchod zubařů důchodového věku. Podpora se vztahuje i na mladé stomatology, kteří přebírají již fungující ordinaci po kolegovi, který odchází do důchodu,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos. V dotačním programu je celkem 900 tisíc korun, takže by teoreticky mohli být podpořeni tři zubaři. Město vedle dotace nabízí jako další formu podpory také poskytnutí bezúročné půjčky na převzetí ordinace až do milionu korun.