Rainbow page separator

O dvě parcely v Žižkově ulici se zájemci utkají v aukci

Pátek, 22. dubna 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce května se mají možnost hlásit zájemci o dvě zhruba pětisetmetrové stavební parcely v Žižkově ulici, kde je v proluce počítáno s výstavbou dvou nových domků. Výhledoví stavebníci se o pozemky utkají prostřednictvím elektronické aukce, přičemž základní cena parcely nacházející se v blízkosti středu města činí 2500 korun bez DPH za metr čtvereční plochy.
Podmínkou ze strany města je, aby investor, který pozemek v aukci získá, měl v následně postavené nemovitosti trvalé bydliště po dobu nejméně deseti let, případně pokud by došlo z jeho strany ke změně a dům by například prodal, tento závazek převezme nový majitel. V opačném případě by záležitost byla spojena s příslušnou sankcí. „Tímto způsobem chceme zajistit stabilní počet trvale žijících obyvatel ve městě kvůli daňové výtěžnosti,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.