ošetření stromů
Rainbow page separator

O ošetření stromů je možné žádat do 29. září

Čtvrtek, 11. Září 2014

Strom

Žďársko / Do 29. září mohou obce, školy, spolky, neziskové organizace, případně i jednotlivci prostřednictvím uvedených institucí přihlásit do charitativního projektu stromy, které by si podle jejich názoru zasloužily odborné ošetření. Projekt s názvem Zdravé stromy pro zítřek již šestým rokem pořádají Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Mendlova univerzita v Brně. Snaží se zvyšovat povědomí o nutnosti a výhodách odborné péče o zeleň; vzrostlé dřeviny se rovněž stávají bezpečnější pro své okolí.
„Uzávěrka přihlášek je 29. září. Vybrané stromy pak na jaře příštího roku sponzorsky ošetří certifikovaní evropští arboristé se studenty Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně,“ informovala Adéla Badáňová z Nadace Partnerství.
V rámci odborné péče o stromy arboristé nejčastěji odstraňují suché a poškozené větve či je zkracují, pokud zasahují například do veřejného osvětlení. Někdy je rovněž třeba do korun stromů instalovat speciální bezpečnostní vazby, které omezí riziko rozlomení a pádu mohutných větví.

Více informací:

http://www.zdravestromy.cz/

Hana Zuchnická, koordinátorka projektu – můžete se na mě obrátit, pokud chcete do projektu přihlásit strom.

e-mail: hana.zuchnicka@nap.cz, mobil: 775 863 865