Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, památky
Rainbow page separator

O památky je možné pečovat po dohodě s městem

Čtvrtek, 27. června 2013

tri-krize-iiŽďár nad Sázavou / Sedmatřicet sakrálních staveb na území města v současné době vlastní žďárská radnice, má provedenou jejich evidenci, fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}todokumentaci a zaměření. Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to od roku 2004 každoročně provádí jejich údržbu, případně restaurování, pokud [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to stav památek vyžaduje.

V loňském roce se Žďár snažil zjistit majitele třiceti křížů, tří božích muk a jednoho hraničního kamene. Přihlásilo se několik vlastníků s čestným prohlášením, což ovšem není dostačující doklad, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to drobné sakrální památky zůstávají i nadále ve vlastnictví města. Navíc v některých případech se na úřadě sešlo více čestných prohlášení na jednu stavbu.

Zatím se podařilo dohledat vlastnictví u tří křížů, které budou navrženy k darování rodinám původních majitelů. Lidem, kteří projevili zájem o ty ostatní, bude umožněna jejich správa a údržba na základě dohody s městem. Zastupitelé se budou darováním křížů zabývat zřejmě v září.