Rainbow page separator

O peníze na obnovu památek mohou lidé žádat do konce února

Pátek, 17. Leden 2014

Žďár nad Sázavou / Celkem o 756 tisíc korun mohou žádat zájemci o podporu z programu podpory obnovy kulturních památek. Tato částka byla k tomuto účelu žďárské radnici coby „trojkovému“ městu vyčleněna.
Finanční prostředky z ministerstva kultury jsou určeny k zachování a obnově nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Možnost podpory se vztahuje i na opravu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, které byly vyhlášeny kulturními památkami. Minimální podíl vlastníka činí deset procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek, přičemž nejnižší výše příspěvku činí padesát tisíc korun.
Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci. Žádosti o poskytnutí příspěvku mohou majitelé kulturních památek posílat odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice do 28. února.