Rainbow page separator

O peníze na obnovu památek mohou vlastníci žádat do 28. února

Pátek, 3. února 2023

Žďár nad Sázavou / Celkem 512 tisíc korun bylo letos vyčleněno pro žďárský úřad coby úřad města s rozšířenou působností v rámci dotačního programu ministerstva kultury na obnovu a péči o kulturní památky. Minimální výše dotační podpory je padesát tisíc korun, přičemž minimální podíl vlastníka památky na její obnově byl stanoven na 20 procent nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. O dotační podporu je možné prostřednictvím žďárského městského úřadu žádat do konce února – příslušné tiskopisy a informace jsou k dispozici na webu města. Finanční prostředky z programu, jenž ministerstvo kultury vyhlašuje od roku 2008, slouží k zachování a obnově nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nevlastní je stát. Peníze se dají použít i na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, pokud je stavba kulturní památkou, anebo na obnovu památek v případě, že se nejedná o restaurování (například kolejových vozidel či strojů). Prostřednictvím dotačního programu naopak nelze financovat modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů či projektové dokumentace.