Rainbow page separator

O prázdninách se mohou na nová hřiště těšit děti i psi

Neděle, 13. března 2022

Žďár nad Sázavou / Začátek realizace v nejbližší době čeká projekty rekonstrukce dětských hřišť v parku Farská humna a Purkyňově ulici a psího hřiště, které nakonec bude postaveno mezi Göttlerovým rybníkem a garážemi ve čtvrti Vodojem. Všechna hřiště, na která bude vynaloženo celkem 3,7 milionu korun, se začnou stavět na jaře a k dispozici mají uživatelům být v letních měsících.
Ve Farských humnech přibudou hrací prvky pro děti v podobě křižníku s kůly, sítěmi, žebříky, skluzavkou nebo strážním košem. Křižník doplní také workou[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové prvky. V Purkyňově ulici za by[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovými domy vznikne nové mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro dětské hry, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože nedaleké hřiště již dosloužilo. Konkrétně půjde o dřevěnou loď se skluzavkou a síťovým lezeckým tunelem, kterou doplní další drobný mobiliář. Na psím hřišti koncipovaném v místě, které je už nyní využíváno k venčení psů, najdou svoje mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to agility prvky i kupříkladu koše či lavičky.