Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, příspěvek, granty
Rainbow page separator

O příspěvek z grantů byl mezi žadateli zájem

Středa, 9. Březen 2011

Žďár nad Sázavou/ S velkým zájmem žadatelů se setkala možnost získat finanční příspěvek z několika grantových programů, které město v letošního roce vyhlásilo. V případě některých grantů se dokonce vedení Žďáru nad Sázavou setkalo s reakcemi veřejnosti, že by mohlo být peněz poskytnuto více nebo programy vyhlašovány častěji. „Dva naši městští radní už upozorňovali na to, že byli kontaktováni lidmi kvůli grantovému programu Ediční činnost 2011. Z něj mohli letos žadatelé získat celkem sto tisíc korun, což se někomu může zdát málo, zvážíme-li, že grant nebyl v předešlých dvou letech vyhlašován kvůli hospodářské krizi vůbec,“ nechala se slyšet žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová. Město proto zvažuje, že by případně mohlo tento zdroj peněz poskytnout veřejnosti tento rok ještě jednou – například letos na podzim. „Mezi lidmi totiž zájem o tiskoviny týkající se Žďáru nad Sázavou nebo žďárského regionu je. A i malá částka, kterou mohou žadatelé díky grantovému programu získat, pro ně může být impulzem pro vydání nějaké zajímavé publikace,“ podotkla Dagmar Zvěřinová s tím, že další finanční prostředky pak zájemci mohou získat například od kraje Vysočina nebo prostřednictvím sponzorů.
Lidé mohli žádosti o příspěvek od města podávat až do 28. února letošního roku. Obálky s žádostmi již byly otevřeny, přesná podoba rozdělení peněz by ale měla být známa až po dalším jednání městské rady. To se bude konat v pondělí 21. března.