Rainbow page separator

O přízeň veřejnosti budou bojovat především úpravy hřišť

Pondělí, 18. Září 2017

Žďár nad Sázavou / Mezi devíti projekty, které navrhli lidé v rámci participativního rozpočtu, budou moci v průběhu října rozhodovat hlasující z řad veřejnosti. Návrhů radnici přišlo celkem jedenáct, dva z nich byly vyřazeny jako nerealizovatelné. Lidé tak mohou dávat svoje kladné i záporné hlasy modernizaci dětského hřiště v Purkyňově ulici, obnově dětského hřiště v sídlišti v ulici Dolní, revitalizaci vnitrobloku v Palachově ulici, výstavbě chodníku u Domu kultury, vylepšení zkratky pro pěší mezi Biskupským gymnáziem a čtvrtí Klafar, opravě hřiště u „stejkbaru“ ve čtvrti Vysočany, rekonstrukci dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického, obnově cest a mobiliáře parku „Na Hradech“ či workoutovému hřišti mezi cyklostezkou a sportovní halou.
Veřejné hlasování o navržených projektech se uskuteční elektronickou formou i pomocí hlasovacích lístků, které bude možné vhodit do uren v městském úřadu, poliklinice, relaxačním centru a knihovně. Pro rok 2018 zastupitelé pro participativní rozpočet vyčlenili částku ve výši 600 tisíc korun, stejně jako v letošním pilotním ročníku. Maximální příspěvek na jeden podpořený projekt byl z původních 150 tisíc korun zdvojnásoben na 300 tisíc. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 6. listopadu.