Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, třídění, odpad
Rainbow page separator

O třídění odpadu se obyvatelé města dozví více

Sobota, 4. Srpen 2012

trideni-odpadu-letakŽďár nad Sázavou/ Zlepšit povědomí obyvatel o třídění různých druhů odpadů chtějí nyní ve Žďáře nad Sázavou. Přestože výsledky občanů města jsou v této oblasti poměrně dobré, dopomoci ke zlepšení má ještě nově vydaný informační leták. V něm zájemci naleznou skutečně kompletní informace o třídění odpadu. Osmistránková tiskovina byla do žďárských domácností distribuována již v průběhu července 2012. Lidé, kterým se však do rukou nedostala, si ji teď mohou volně stáhnout také na webových stránkách Žďáru.

Leták nabízí již známé informace o tom, co do kterého kontejneru patří, a co naopak nikoliv, co se s vytříděným odpadem dále děje, a v neposlední řadě, co z něho lze následně vyrobit. Zájemci se v materiálu rovněž dozvědí vše o nejznámějších značkách obalů, dále důležitá telefonní čísla – na městský úřad, odpadovou firmu ODAS a na její sběrný dvůr nebo sběrné suroviny. V letáčku je samozřejmě uvedena také provozní doba těchto provozoven. Druhou částí tiskoviny jsou informace o třídění elektrozařízení. Kolektivní systém Asekol již v roce 2010 předal městu do bezplatné výpůjčky celkem devět červených kontejnerů. V letáku jsou podrobné informace o umístění těchto nádob a hlavně o tom, jak se vysloužilých elektrospotřebičů správně zbavit. Právě od systému Asekol město získalo i finanční prostředky na probíhající informační kampaň. Celkem jde o částku převyšující jedenáct tisíc korun. (zp)