Rainbow page separator

O umístění bankomatu na Stalingradě banky nemají zájem

Pondělí, 27. května 2019

Křižovatka Revoluční a Brodská Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Více služeb opakovaně požadují obyvatelé Žďáru nad Sázavou 3 – Stalingradu, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zejména ti starší a špatně pohybliví, kteří se s obtížemi dostávají do nákupních center a mimo svoji čtvrť obecně. Kromě lékárny či drogerie, které dříve ve čtvrti fungovaly, by rovněž uvítali zřízení bankomatu, aby v obchodech, které na Stalingradě zůstaly, mohli platit v ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovosti. Nicméně banky, ale ani obchodníci se sortimentem, který by si místní obyvatelé přáli, o tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to část města nemají zájem.
„Bohužel nám zatím žádná banka nedala pozitivní zpětnou vazbu na umístění bankomatu. Prozatím je možné na Stalingradě využít takzvané služby cashback u některých prodejců, například v marketu Qan[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to v Brodské ulici,“ přiblížil projek[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tový koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tor a vedoucí oddělení projektů a marketingu žďárského městského úřadu Jan Prokop. „O umístění lékárny již bylo také několikrát vyjednáváno, dokonce jsme nabídli lékárnám konkrétní pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory, ovšem ani jedna zájem neměla. Budeme i nadále vyjednávat o možnostech rozšíření služeb v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to lokalitě s jednotlivými soukromými inves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory, ale konečné rozhodnutí je vždy na nich,“ doplnil Jan Prokop.