Rainbow page separator

O zařazení do participativního rozpočtu se uchází šest návrhů

Pátek, 29. července 2016

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Celkem šest návrhů do takzvaného participativního rozpočtu pro rok 2017 bylo doručeno žďárské radnici. Na realizace návrhů podaných veřejností je vyčleněno 600 tisíc korun, přičemž na jeden projekt je počítáno nejvýše se 150 tisíci. Podpořeny tak mohou být nejméně čtyři projekty.
V srpnu se uskuteční odborné zhodnocení návrhů obyvatel Žďáru úředníky městského úřadu a zveřejnění krátkých anotací a popisů jejich návrhů tak, aby se s každým navrhovaným projektem měli lidé možnost seznámit.
„Projekty budou veřejnosti představeny koncem srpna,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.
Veřejné setkání nad návrhy se pak uskuteční 7. září od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Tam budou autoři své návrhy týkající se toho, co a jak by se mohlo ve městě zlepšit, prezentovat. Hlasovat o nich bude moci veřejnost starší 15 let věku v listopadu, aby poté vítězné projekty byly zapracovány do rozpočtu Žďáru na příští rok.