Rainbow page separator

Obchodní centrum s Jamskou ulicí spojí nová místní komunikace

Středa, 15. Prosinec 2021

Žďár nad Sázavou / Milion korun vyčleněný v návrhu rozpočtu na příští rok by měl podpořit vznik nové místní komunikace, která spojí obchodní centrum S1 Center v Brněnské ulici s ulicí Jamská. Silnice povede podél obchodního centra k zahrádkářské kolonii a dál k sídlu Hasičského záchranného sboru s vyústěním v ulici Jamská. Žďárská radnice ji zrealizuje na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra. Již v letošním rozpočtu města bylo na tuto akci pamatováno částkou ve výši 2,87 milionu korun a stavební práce měly být původně zahájeny v druhé polovině roku, nicméně zatím je k dispozici pouze projektová dokumentace. Součástí stavby budou mimo samotnou silnici také okružní křižovatka v Jamské ulici, inženýrské sítě, zastávka MHD nebo pás pro chodce a cyklisty. Nákupní centrum bylo jako projekt soukromého investora otevřeno začátkem prosince 2009. Krátce před tím byla zprovozněna i nová okružní křižovatka na sousedící státní silnici I/37, jejíž vybudování se uskutečnilo v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR.