Rainbow page separator

Obchvat Nového Veselí a Budče dostal základní obrysy

Čtvrtek, 16. května 2019

Nové Veselí / Celkem 5,5 kilometru nové komunikace zahrnující výstavbu mostu přes řeku Oslavu převede rostoucí dopravní zatížení z centra Nového Veselí a Budče. Obchvat na krajské silnici II/353, který začali stavbaři budovat zhruba před měsícem, má již jasné obrysy. Okružní křižovatka navíc na obchvat napojí i nedaleké Březí nad Oslavou.
„Na projekt s celkovými výdaji 350 milionů korun jsme získali příslib evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 270 milionů korun, což realizaci této důležité investiční akce významně uspíšilo. Pokud vše bude probíhat podle našich plánů, měla by být stavba předána do předčasného užívání na přelomu října a listopadu příštího roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
Stavba obchvatu je specifická svým vedením téměř ideálním terénem. V tuto chvíli je podle Jana Hyliše, radního Kraje Vysočina pro oblast dopravy, trasa obchvatu kompletně odhumusována a střídavě jsou aplikovány tři metody zlepšující vlastnosti násypů. Stav podloží přeložky silnice je velice proměnný a na několika stovkách metrů stavbaři využívají například kamenité násypy, vápnění nebo zakládání geobuněk, které stabilizují terén ohrožovaný vodní erozí.
Jediným letošním dopravním omezením, které si stavba vyžádá, bude v srpnu uzavření silnice z Nového Veselí do Březí nad Oslavou. Důvodem bude výstavba okružní křižovatky. Objízdná trasa do Březí povede přes Bohdalov a Pokojov. Dopravní omezení na stávající silnici II/353 jsou avizována až v příštím roce, kdy na ni bude napojen obchvat.