Rainbow page separator

Obchvat Nového Veselí se po letech blíží k realizaci

Úterý, 18. července 2017

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / K podpisu smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina týkající se obchvatu obce na silnici II/353 na pozemcích městyse Nové Veselí pověřili tamního starostu novoveselští zastupitelé.
Investorem přeložky frekventované krajské silnice, která obejde jak Nové Veselí, tak sousední Budeč, bude Kraj Vysočina. Již dříve však jeho zástupci konstatovali, že k vybudování obchvatu městyse dojde jen za předpokladu získání dotační podpory na tuto stavbu. Kdy přesně začne vlastní realizace obchvatu Nového Veselí, tak zatím není zřejmé.
O stavbě obchvatu městyse, v němž rušná silnice mezi Žďárem a Jihlavou vede asi na třinácti stech metrech jeho středem, přičemž v tomto úseku je také několik nepřehledných zatáček, se Nové Veselí snaží dlouhá léta. V okolí už v minulých letech frekventovaná krajská silnice obešla obce Bohdalov na Žďársku a Jamné na Jihlavsku.