Rainbow page separator

Obecní vodovod posílí nový vrt

Pátek, 20. Září 2013

Sázava / Do konce tohoto měsíce má být v Sázavě kompletně dokončen nový vrt a jeho propojení do sběrné studny. Dojde tak k posílení veřejného vodovodu, protože v minulých letech, a to zejména v období letního sucha, v obci nezřídka býval nedostatek vody. 
Proto bylo podle rozhodnutí vedení Sázavy přistoupeno k provedení nového vrtu, který byl poté zastřešen, aby mohlo dojít k jeho vybavení čerpadlem a ostatním potřebným technickým zařízením.
V letošním létě, ačkoliv bylo značné sucho, Sázavští nedostatkem vody netrpěli. Velké výkyvy v jejím odběru z vodovodu byly zaznamenány pouze několikrát. Jednalo se především o napouštění bazénů u rodinných domů a zalévání zahrad. Situace se později stabilizovala s příchodem chladnějšího počasí a častějších srážek.